Menjadi seorang ibu adalah kebahagiaan terbesar bagi seorang wanita. Hal yang kemudian melatarbelakangi keputusan seorang wanita